Blog

Udvikling af nyt website – hvad skal du vide?

Af den

Her hos Peytz & Co, taler vi ofte med dem, der tidligere har været en udviklingsprocess igennem, som de ikke har været helt tilfredse med. De oplever at processen har været svær at navigere i, og de siger selv at de ikke helt har vidst hvilke spørgsmål de skal stille.

Derfor har vi udviklet en guide, til hvad du (eller I) skal huske at spørge om, eller fokusere på, når du får udviklet et nyt CMS.

Først og fremmest skal I selv gøre jer nogle tanker om, hvorfor I skal være online. I skal være tydelig på hvad der er vigtigt at det nye sitet skal kunne – og hvordan der skal kommunikeres. Hvis I ikke helt er skarpe på dette fra start af, så er det selvfølgelig afgørende, at I får lavet nogle indledende analyser eller workshops der kan hjælpe med afklaring.

Målsætninger

Hvad skal det nye website levere på? Hvad er målsætningerne for det? Hvad er det dine brugere efterspørger og gerne vil have? Og har vi noget klart mål for, hvordan vi kvantificerer det?

Strategi

Hvordan skal det nye website spille sammen med de øvrige digitale aktiviteter I har? Hvad skal websitet kunne i forhold til indhold? Er det mere eller mindre statisk, eller skal det være mere et nyhedssite? Hvorfor?

Vedligehold

Hvordan har I tænkt jer at vedligeholde det, når I først har det? Er der afsat dedikerede ressourcer til at opdatere indhold, eller skal det helst være så ‘low touch’ som muligt?

Valg af CMS

Gør jer også gerne nogle tanker om hvilke CMS der kan passe til jeres behov, men vær åbne for nye inputs inden I fastlåser jer på en løsning.

Forventningsafstemning

Nogle af det vigtigste I skal have med i processen når I får udviklet et nyt CMS, er forventningsafstemningen mellem jer og leverandør.

Projektledelse og ansvarsfordeling

Identificer hvad der stilles til rådighed, og hvad der forventes af jer. I Peytz & Co oplever vi ofte at kunderne undervurderer den tid, de selv skal bruge på projektet – i de de forskellige faser. I udviklingsfasen er det typisk ift. at teste funktionalitet (en løbende mulighed) og lægge indhold på sitet. Vi har flere eksempler, hvor lancering bliver skubbet, fordi vores kunder ikke har indhold på sitet.

Deadlines

Hvis et projekt skrider i tid (af den ene eller anden årsag), så kommer der ofte mere projektledelse osv. Husk dette ift. budget. Sørg også for at alle er enige om hvad der skal ligge til grunde for at man kan anse projektet som færdigstillet.

Migrering af data

En af de ting der typisk koster penge, i en udviklingsprocess, er migrering af data. Mange har gerne et website i forvejen, og ofte er der tale om at indhold fra det gamle website, skal flyttes over på det nye. Processer hertil kan variere meget, men det er vigtig at der bliver forventningsafstemmet mellem kunde og udvikler så samtlige parter er enige om hvilke muligheder der skal foreligge.

Hosting

Ift. hosting så findes der masser af billige løsninger, men her spiller sikkerhed, oppetid, overvågning og hastighed ind. Sørg for at find et setup der passer jeres behov. Der vil ofte også give mening at sørge for at leverandør har et produktionsmiljø og et testmiljø, som I kan teste funktionaliteter og nye features inden de deployes til produktion.

Backup

Sørg for at leverandør kan tilbyde en backup af jeres løsning.

SSL

Hvorfor skal I fokusere på SSL? Først og fremmest sikrer det din hjemmeside, og de data der bliver sendt frem og tilbage, herunder personfølsomme oplysninger. Yderligere er det vigtig ift. Googles fokus når det kommer til rangering på søgeresultatsiden. Et sidste aspekt er tillid – for de brugere der har fokus på netop sikkerhed.

Indlæsningstid

Ift. særlig brugervenlighed og søgemaskineoptimering, er det vigtigt at gøre sig nogle tanker om hvor hurtigt I vil at jeres site skal være. Mulighederne for hvordan sitet rent teknisk bliver hentet (indlæst) er mange. Hos Peytz & Co arbejder vi typisk med at loade det øverste af en side først (det over folden), så brugeren oplever, at de har siden med det samme. Udover det anbefales det at bruge cache, som gør, at sitet ikke loader alle elementer, hver gang at man skifter side eller vender tilbage til en side, der allerede er besøgt.

Hvis du virkelig vil være helt med på beatet, og hvis indlæsningstid er din højeste prioritet, anbefaler vi, at du overvejer AMP (Accelerated Mobile Pages).

Support

Spørg ind til hvilke muligheder der er for support både i selve udviklingsforløbet, men også efterfølgende når sitet er færdigstillet. Hvilke muligheder er der for at ringe og få hjælp, og hvilke værktøjer bruges når der er brug for at melde opgaver ind, stille spørgsmål mm. Spørgsmål kan adressere alt fra hostingaftalen, CMS, sikkerhed, plugin opdateringer, større og mindre ændringer af kode og design, etc.

Ændringer i forløbet

Ofte er det også de mange ændringer der skal finde sted i et forløb, der kan gøre at regningen i sidste ende bliver langt højere end først planlagt. Det er billigere at lave sine ændringer i de indledende faser end i en udviklingsfase.

Custom opsætning

Jo mere man skal udvikle ”ud-af-boksen” jo dyrere bliver det.

Responsivt design

Sørg for at der er aftalt rammerne for hvordan et responsivt design skal kunne fungere på samtlige enheder.

Fiks af funktionalitet

Der skal typisk betales for et fiks af en funktionalitet, som kan være knækket efter en opdatering (det er vigtigt at være opdateret ift. sikkerhed/hacking). Hvis I vælger et open source CMS, skal I være indeforstået med de reelle faktorer der foreligger.

Analytics

Identificer hvilke værktøjer det er muligt at få tilknyttet. Hvis I har et set-up i forvejen, spørg ind til hvordan jeres leverandør sikrer at der bliver taget højde for data i overgangen til et nyt site, og i processen ellers. Det er vigtigt at kunne måle på værdien af det nye site og brugernes adfærde fra dag 1, så husk at prioriter mulighed for tracking. I skal vide hvordan jeres brugere navigerer på jeres site.

Hvis I gør brug af Google Analytics, så spørg evnt. ind til opsætning af Google Tag Manager. Det vil potentielt kunne spare jer for tid og penge på sigt.

Søgemaskineoptimering (SEO)

Sørg for at I får helt grundlæggende muligheder tilgængelige i jeres CMS. I skal som udgangspunkt gerne have mulighed for at skrive metabeskrivelser, tilføje img alt tekst til billeder, og gerne også kunne redigere jeres snippet, så I kan tage ejerskab over udseende på søgeresultatsiden. Spørg ind til hvilke værktøjer der pr. default er bygget ind i løsningen, og hvilke der kan tilkøbes eller downloades.

Det kan også godt være at I selv gerne vil styre omdirigering af indhold på sigt. Spørg gerne ind til dette fra start. I skal også sørge for at der bliver genereret et sitemap, som kan uploades i Google Search Console (en tjeneste du også helt klart skal gøre brug af).

Det kan yderligere være en ide at overveje brug af Schema, alt eftersom hvor ambitiøs du er med dine SEO-indsatser.

Tredjepartstjenester

Hvilke tredjepartstjenester skal sammenkobles eller implementeres i jeres nye CMS? Dette kan være alt fra enkle SEO-redskaber (ex. Yoast), til sociale tjenester (ex. Facebook), til nemme formularer (ex. Gravity Forms). Det er ofte ikke er grund til, at udvikler genopfinde den dybe tallerken, så spørg jeres leverandør om hvilke muligheder der er. På denne måde vil I også kunne spare nogle penge.